Før opholdet.
Kattenes vaccination må ikke være over et år gammel.
Der skal forevises gyldig attest ved ankomsten.
BEMÆRK: Kønsmodne hankatte SKAL være kastreret.
Orme og loppebehandling må ejeren gøre efter behov,
dog ser pensionen gerne at disse ting er i orden, ellers
vil kattene blive behandlet i pensionen. Dette er for
ejers regning.
Søften kattepension forbeholder sig ret til at tilkalde
dyrlæge, på kundens regning, såfremt dette skønnes nødvendig.
BEMÆRK: Det er ejerens ansvar at have katten forsikret.
SØFTEN KATTEPENSION
Hvis der medbringes puder - tæpper - eller legetøj, skal det være nyvasket inden opholdet.